Komonik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Koninie Magdalena Królikowska-Wydrzyńska

Aktualnie trwające
licytacje komorniczne

Zobacz wszystkie licytacje
 

Kategorie

II Licytacja Komoda trzydrzwiowa

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 29-06-2018 r. o godz. 09:00
w lokalu: 62-510 Konin, ul. Wyszyńskiego 2/18, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości:

Komoda trzydrzwiowa – dąb
rok prod. 2004

Wartość szacunkowa: 350,00zł 
Cena wywołania: 175,00zł 

20180111_163101

Ruchomość można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępując do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 1/10 sumy oszacowania do momentu rozpoczęcia licytacji ruchomości. W trakcie licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

 

Uwaga!!!
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.