Komonik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Koninie Magdalena Królikowska-Wydrzyńska

Aktualnie trwające
licytacje komorniczne

Zobacz wszystkie licytacje
 

Kategorie

I Licytacja Kombajn do zabiegów

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 18-04-2018 r. o godz. 10:00
w lokalu: 62-510 Konin, ul. Noskowskiego 1d, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości:

Kombajn do zabiegów
Elegante 17 in 1
rok prod. 2016

Wartość szacunkowa: 10 000,00zł 
Cena wywołania: 7 500,00zł 

20180222_12251720180222_122523

Ruchomość można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępując do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 1/10 sumy oszacowania do momentu rozpoczęcia licytacji ruchomości. W trakcie licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

 

Uwaga!!!
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.