Komonik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Koninie Magdalena Królikowska-Wydrzyńska

Aktualnie trwające
licytacje komorniczne

Zobacz wszystkie licytacje
 

Dane kontaktowe komornicy egzekucja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Komonik Magdalena Królikowska-Wydrzyńska

 • 62-510 Konin
  ul. Zygmunta Noskowskiego 1A
  Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej "Zatorze"
 • tel.: (63) 246 59 47
 • 98 1020 2212 0000 5102 0326 7895
  PKO BP SA

  Informacje wymagane dla przelewów z innych krajów niż Polska:
  kod SWIFT: BPKOPLPWXXX
  IBAN : PL98 1020 2212 0000 5102 0326 7895
 • Kancelaria Komornicza czynna:
  pn.: 8:00 - 16:00
  wt. - pt.: 7:30 - 15:30

  dzień przyjęć Komornika:
  wt.: 9:00 - 14:00

Właściwości – Komornik Sądowy alimentów

map

Prawo wyboru Komornika:

Art. 8.5 Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Art. 8.6. Wierzyciel dokonując wyboru komornika składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

(Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z dnia 27.06.2007 r. Nr 112 poz 769).